ARBA PROJEKT j.d.o.o.

ZA KATASTARSKO-GEODETSKE POSLOVE

Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac
Tel:+385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
 • LEGALIZACIJA
  Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža
  legalizacija bespravno izgrađenih,ili dograđenih
  objekata vidljivih na digitalnoj ortofoto karti
  u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave
  izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
  snimanja Republike Hrvatske
  započetog 21. lipnja 2011. ( DOF5/2011 )
 • GEODETSKI PROJEKT
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni
  dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu
  kojom se određuje formiranje građevne čestice
  ili smještaj jedne ili više građevina na
  građevnoj čestici. Geodetski projekt predstavlja
  skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke
  dokumentacije,odgovarajućih geodetskih
  elaborata i tehničkih izvješća .....

Kontakt

Slobodno nam pošaljite upit putem kontakt obrasca u nastavku.Lokacija

Adresa ureda:
Strossmayerov trg 5
47 000 Karlovac

ARBA PROJEKT j.d.o.o. je upisan kod trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, OIB:31414723644, MBS: 080982569 sa sjedištem u Karlovcu, Strossmayerov trg 5.


IBAN HR2123600001102492874
Zagrebačka banka d.d.

Tel: +385 47 55 00 27
Mob1: +385 91 60 05 649, Mob2: +385 91 72 89 667
Email: ured@arba-projekt.hr


KONTAKT:

Ante Marijan, dipl.ing.geod.
Ovlašteni inženjer geodezije
Mob: +385 91 60 05 649

Neven Škrtić, ing.geod.
Mob: +385 91 72 89 667

Email:ured@arba-projekt.hr